SAŽETAK KNJIGE “ETHOS SPOZNAJE U FILOZOFIJI ČEDOMILA VELJAČIĆA” – Naklada Lara, Zagreb 2003.

“Ethos spoznaje u filozofiji Čedomila Veljačića” autorice mr. sc. Ksenije Premur na jednom je mjestu objedinjeni niz, stručnih i znanstvenih članaka, studija i istraživanja perenijalne, komparativne filozofije našeg eminentnog filozofa i indologa Čedomila Veljačića. Djelo je strukturirano na taj način da pogada upravo samu srčiku sveg Veljačićevog nastojanja na izgradnji metodologije i predmetnog istraživanja na području komparativne filozofije koja svoj vrhunac i dovršetak doživljava u obuhvatnoj filozofiji kulture. Mr. sc. Ksenija Premur prati razvoj ove ahistorične, perenijalne i komparativne izgradnje filozofije kulture kroz analizu temeljnih Veljačićevih djela, a posebice “Ethosa spoznaje u europskoj i u indijskoj filozofiji”. Na analizi i kritičkom propitivanju temeljnih postavki, iznesenih u ovom djelu, autorica provodi temeljitu analizu komparativnih studija Čedomila Veljačića. Te studije prate temeljnu misao-vodilju o kompariranju inteligibilija koje svoje ishodište i ujedno i podudarnost nalaze poglavito u ethosnoj dimenziji sveg filozofskog mišljenja, što je najupečatljivije u komparacijama buddhistickog nauka i Kantove filozofije. Ova temeljna smjernica univerzalne filozofije ujedno je i smjernica kritičkog promišljanja zapadnoeuropskog filozofskog nasljeđa, dok se razvoj indijske filozofije, s druge strane, prati nesmetano u povijesnim tokovima koji slijede istu etičku nit nenasilja, tolerancije i yogističkog obuzdavanja uma. Iz promišljanja zasada univerzalne filozofije perenijalnih motiva, slijede iz autoričine analize zasebnih komparativnih studija i istraživanja Čedomila Veljačića. Ovo je djelo nastavak istraživanja autorice mr. sc. Ksenije Premur komparativne filozofije s kojeg je područja već objavila knjigu “Bergson i Buddha”, Naklada Jurčić, Zagreb 2000., koja se temelji upravo na postavkama komparativne filozofije Čedomila Veljačića.