LINGVISTIKA

TEORIJA PREVOĐENJA Ladina, Dubrava, 1998.
SAŽETAK 

MODELI PREVOĐENJA Naklada Lara, Zagreb, 2005.
SAŽETAK